Grasshopper Puppets

Fran and the K-1 Stars created grasshopper puppets based on the myth, The Ant and the Grasshopper.